Ekshumacije > Sarajevo - Opština Stari Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela na lokalitetu - Bembaša, “tunel”, desna obala rijeke Miljacke, opština Stari Grad, Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 06.04.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Košarac (Dragoje) Jovo,rođ. 1964. god.; id. 2004. god.