Ekshumacije > Opština Rogatica

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela na lokalitetu - Obješenjak, istočna strana naselja Plandište, na udaljenosti od oko 150m vazdušne linije od najbliže kuće, na prostoru prečnika 20 metara, na padini, na obodu šume, opština Rogatica.
Datum ekshumacije/asanacije: 15.09.2003. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Vatreš (Ćamil) Omer
Tijelo predato Federalnoj komisiji dana 20.04.2007. godine. Vatreš Omer se ne nalazi u bazi podataka nestalih lica Operativnog tima RS!