Ekshumacije > Opština Rogatica

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - imanje Janković Dragana, naselje Biljino Polje bb, opština Rogatica.
Datum ekshumacije/asanacije: 08.08.2007. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Bajić (Omer) Bećir
Tijelo predato INO BiH - Terenskom uredu u Sarajevu dana 22.02.2008. godineBajić Bećir se ne nalazi u bazi podataka nestalih lica Operativnog tima RS!