Ekshumacije > Opština Bosanski Brod/Brod

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - „Ribnjaci“, Sijekovac, opština Bosanski Brod, dana 21.01.2010. godine. Napomena: Mjesto ukopa posmrtnih ostataka locirano od strane operativnih radnika Operativnog tima RS - lociranje izvršeno 20.10.2009. godine!
Datum ekshumacije/asanacije: 21.01.2010. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”