Ekshumacije > Opština Bosanski Brod/Brod

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela (pronađeni samo donja vilica) sa lokaliteta - rijeka Sava, ispod mosta koji povezuje Bosanski Brod/Brod i Slavonski Brod, grad (u vrijeme ekshumcije grad Srpski Brod), dana 05.06.2003. godine. Posmrtni ostaci mrtvog tijela nakon ekshumacije dopremljeni i ostavljeni na čuvanje u “Medicinski centar” u Doboju, odake su preuzeti od strane kancelarije za traženje nestalih lica dana 20.02.2004. godine.
Datum ekshumacije/asanacije: 05.06.2003. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”