Ekshumacije > Opština Bosanski Brod/Brod

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela na lokalitetu - "Ribnjak" - “Klaonica”, Bosanski Brod/Brod (u vrijeme pronalaska posmrtnih ostataka Srpski Brod).
Datum ekshumacije/asanacije: 22.06.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Cvijetić (Ilije) Momčilo, rođ. 1972. god.; id. 2003. god.