Ekshumacije > Opština Bosanski Brod/Brod

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela na lokalitetu - u šumi iza srušene kuće i pomoćnih objekata (vlasnik kuće, pomoćnih objekata i zemljišta na kom se nalazi šuma prilikom asanacije terena nije utvrđen), sa lijeve strane asfaltnog puta puta koji vodi iz Broda za centar sela Kolibe, opština Bosanski Brod/Brod (u vrijeme asanacije Srpski Brod).
Datum ekshumacije/asanacije: 03.10.2002. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Aljukić (Nakić) Salko
Ovo lice se ne vodi u bazi podataka nestalih lica RS. Posmrtni ostaci predati Federalnoj komisiji!