Ekshumacije > Opština Bosanski Brod/Brod

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - "Gradsko groblje", Bosanski Brod/Brod (u vrijeme kada je rađena ekshumacija Srpski Brod). Ova grobnica nastala je u vrijeme kada je Bosanski Brod bio pod kontrolom hrvatsko-muslimanskih vojnih formacija.
Datum ekshumacije/asanacije: 25.10.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Jukić (Tomislav) Mario, rođ. 1959. god.
Ovo lice se ne vodi u bazi podataka nestalih lica RS. Posmrtni ostaci predati Federalnoj komisiji!