Ekshumacije > Opština Bosanski Brod/Brod

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - "Gradsko groblje", Bosanski Brod/Brod (u vrijeme kada je rađena ekshumacija Srpski Brod). Ova grobnica nastala je u vrijeme kada je Bosanski Brod bio pod kontrolom hrvatsko-muslimanskih vojnih formacija.
Datum ekshumacije/asanacije: 25.10.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Milaković (Patar) Patra, rođ. 1942. god.; id. 2005. god.