Ekshumacije > Opština Bosanski Brod/Brod

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta sa - "Gradsko groblje", parcela “P-3”, red br. “2”, katolički dio groblja, Bosanski Brod/Brod (u vrijeme kada je rađena ekshumacija Srpski Brod).
Datum ekshumacije/asanacije: 01.10.2003. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Čelebija (Ilija) Rudolf
Ovo lice se ne vodi u bazi podataka nestalih lica RS. Posmrtne ostatke preuzeo INO BiH!
- Borojević (Stanko) Mitar, rođ. 1951. god.
Ovo lice se ne vodi u bazi podataka nestalih lica RS. Posmrtni ostaci predati Federalnoj komisiji!