Ekshumacije > Opština Bosanski Brod/Brod

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka tri tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - “Gradsko groblje” Bosanski Brod/Brod (u vrijeme ekshumacije Srpski Brod).
Datum ekshumacije/asanacije: 16.08.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 3


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Milaković (Branka) Svetislav; rođ. 1936. god.; id. 2001. god.
- Jaramaz (Todor) Miroslav, rođ. 1939. god.; id. 2001. god.
- Milvić (Smajo) Safet
Ovo lice se ne vodi u bazi podataka nestalih lica RS. Posmrtni ostaci predati Federalnoj komisiji!