Ekshumacije > Opština Bosanski Brod/Brod

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Gornja Vrela, šuma vl. Petrović Luke, desno od makadamskog puta Gornji Kvakar - Gornja Vrela (na udaljenosti od oko 250 m mjereno od puta), opština Bosanski Brod/Brod (u vrijeme ekshumcije Srpski Brod).
Datum ekshumacije/asanacije: 06.08.2002. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Hafizović (Himlije) Aziz
Ovo lice se ne vodi u bazi podataka nestalih lica RS. Posmrtni ostaci predati Federalnoj komisiji!